Det der er godt at vide

Ledige pladser

Ønsker du/I en plads hos os er I velkommen til at kontakte os. Vi skriver gerne på venteliste. Såfremt man ønsker opskrivning vil opskrivningen være gældende fra 2 md. før behovsdato og 2 md. efterfølgende. Ønsker man længere tid på listen bedes dette meddelt. Vi hjælper selvfølgelig med det praktiske, hvis du/I ønsker at skifte fra kommunalt pasningstilbud. Du/I er også velkommen til at kontakte os for en uformel snak og evt. besøg.

Åbningstider

Mandag-torsdag kl. 7:00 – 16:45
Fredag kl. 7:00 – 16:00

Barnet afleveres efter åbningstid og hentes inden lukketid. Vi ser helst, at alle er kommet senest 9:00 så vi kan starte dagen fælles. Selvfølgelig kan der aftales anden mødetid -  feks. ved tider hos lægen og andet - det snakker vi om.


Betaling

Prisen for pasning i 2024 er 10.050,- pr. måned. Der gives tilskud fra Næstved Kommune som i 2024 udgør 6917,- pr. måned. Altså er forældres egenbetaling på 3.133,-  pr. måned. Der betales forud pr. md.  12 måneder om året uanset ferie eller sygdom. Der skal påregnes en årlig regulering i prisen.

Ansøgning om tilskud til privat pasningsordning sker via Nembørn. Bemærk - der kan ikke søges friplads hos private børnepassere, da kommunen ikke giver tilskud til dette.

Opsigelse

Begge parter har 30 dages opsigelse til udgangen af en måned.

Kontrakten ophører måneden før barnet fylder 3 år. Der opfordres til at kontakte kommunens pladsanvisning i god tid, for at sikre barnet plads ved ophør herfra.

Ved manglende betaling opsiges aftalen uden varsel.


Sygdom

Ved eventuel sygdom samt ferie sørger forældre selv for alternativ pasningsmulighed.

I tilfælde af sygdom betales der de første 21 dage, hvorefter forpligtelsen til sygedagpenge overgår til kommunen. Forældre betaler ikke ud over de 21 dage. Eventuelt for meget betaling modregnes i den efterfølgende måned.

Vi modtager ikke syge eller smittebærende børn. Sygdom måles ikke kun ud fra om barnet har feber. Barnet skal være frisk nok til at indgå i de daglige aktiviteter. Andet end feber kan medvirke til, at barnet ikke er frisk nok til at komme afsted. Vi modtager ikke børn, der har fået smertestillende medicin.

Har barnet være syg med feber, opkast eller diarre, skal de være friske og feberfri et døgn, før de kommer tilbage til børnegruppen.

Ferie / Fri

Vi afholder ca. 6 ugers ferie/fri om året. Dette bliver oplyst sidst på året før. Ellers - i akutte situationer - hurtigst muligt.
Ved ferie/fri sørger forældre selv for anden pasning. 

De 2 dage, hvor vi holder juletræ/fastelavn, holder vi ligeledes lukket - i.f.m. at forældre eller bedsteforældre deltager i arrangementet.


Medbringes

Forældre medbringer selv dyne og pude samt påklædning til årstiden.

Vi sørger for barnevogn, sele, bleer, vaskeklude, håndklæde samt solcreme.


Forsikring

Forældre skal selv tegne ulykkeforsikring.